fbpx

Privacybeleid

Kitaal

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, klanten die diensten of producten van ons afnemen en geïnteresseerden die contact met ons opnemen (mondeling, per telefoon, per mail of anderszins), en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens

Website: https://www.kitaal.nl
Postadres: Fabiusstraat 7, 8141 VE Heino
E-mail: info@kitaal.nl
Telefoon: 06-21410020

Mw. M. van Elewoud-Nauta is de eigenaar en tevens Functionaris Gegevensbescherming van Kitaal. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Algemeen

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, klanten die diensten of producten van ons afnemen en geïnteresseerden die contact met ons opnemen (mondeling, per telefoon, per mail of anderszins), en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Kitaal verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, producten aanschaft en/of omdat u uw gegevens als klant zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Geslacht
– Adresgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
– evt Bankrekeningnummer

De eerste drie hiervan worden gedeeld met uw docent(en) of trainer(s) waar van toepassing. Dit met als doel dat zij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, indien nodig, rondom de door u afgenomen dienst.

Met welk doel?
Kitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor een correcte administratie en uitvoering van de te leveren dienst.
– U te informeren over wijzigingen of lopende zaken rondom de diensten of producten die u van ons afneemt.
– Verzenden van onze nieuwsbrief wanneer u klant bij ons bent of wanneer u zich hiervoor zelf heeft opgegeven .
– Kitaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens welke we verwerken in verband met uw afname van diensten of producten bij Kitaal worden bewaard tot maximaal een jaar nadat u gestopt bent met het afnemen van diensten of producten. Daarna worden ze verwijderd en zult u bij een opnieuw aanmelden uw gegevens opnieuw moeten opgeven.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de mailing-lijst van onze nieuwsbrief worden uw naam en mailadres gebruikt voor het maximaal 1 keer per maand toesturen van deze nieuwsbrief. Uw naam en email adres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mail-lijst. Ze worden verwijderd van deze lijst wanneer u zich daar voor afmeldt (via een link onder aan iedere mail of door te mailen naar info@kitaal.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden
Kitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals ‘Mailchimp’ voor de nieuwsbrief en ‘Acumulus’ voor de boekhouding), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kitaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kitaal) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Op de site van Kitaal worden geen bezoekgegevens bijgehouden. We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Op de site zijn soms wel knoppen opgenomen om Kitaal te kunnen volgen via de sociale netwerken zoals Facebook, Instagram of Linkedin, of om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Klachten
Kitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt waar mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Kitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

(laatste aanpassingen: december 2019)